fbpx

Integritetspolicy

Läs vår sekretesspolicy

Integritetspolicy

Balos Travel har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss på om du har några frågor eller problem med användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig gärna.

Genom att använda den här webbplatsen och/eller våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

Definitioner

Personuppgifter - All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning - varje operation eller serie av operationer som utförs på personuppgifter eller på grupper av personuppgifter.
Registrerad person - en fysisk person vars personuppgifter behandlas.
Barn - en fysisk person under 16 år.
Vi/vi (med eller utan stor bokstavsbeteckning) - Balos Travel

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rätt till information - vilket innebär att du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som samlas in, varifrån de kommer och varför och av vem de behandlas.
 2. Rätt till tillgång - du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från/om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina insamlade personuppgifter.
 3. Rätt till rättelse - vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt till radering - vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa behandlingen - vilket innebär att om vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att invända mot behandling - vilket innebär att du i vissa fall har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direktmarknadsföring.
 7. Rätt att invända mot automatiserad behandling - vilket innebär att du har rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering, och att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling. Denna rätt kan du utöva närhelst resultatet av profileringen ger rättsliga effekter som berör eller väsentligt påverkar dig.
 8. Rätt till dataportabilitet - du har rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är möjligt, som en direkt överföring från en personuppgiftsbiträde till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål - om vi avslår din begäran enligt rätten till tillgång, kommer vi att ge dig en förklaring till varför. Om du inte är nöjd med hur din begäran har hanterats kan du kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet - vilket innebär att du har rätt till hjälp av en tillsynsmyndighet och rätt till andra rättsmedel, t.ex. skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke - du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in

Information som du har gett oss
Detta kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc. - huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt/tjänst till dig eller för att förbättra din kundupplevelse med oss. Vi sparar den information som du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information omfattar till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information som samlas in automatiskt om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din varukorg, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns någon) osv. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas. Även IP-adress och inloggnings-/utloggningsaktivitet kommer att samlas in så att säkerheten för våra tjänster garanteras, till exempel om någon försöker logga in på webbplatsen flera gånger från en viss IP-adress under en kort tidsperiod, dvs. 5 minuter, kan detta försök betraktas som skadligt och baserat på den typen av aktivitetsspårning kommer nästa försök att blockeras, detta tillämpas främst för att skydda resten av våra användare och tjänster.

Information från våra partner
Vi samlar in information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela informationen med oss. Detta är antingen information som du har gett dem direkt eller information som de har samlat in om dig på andra rättsliga grunder. Se listan över våra partner här. Sådan information är besöksinformation på webbplatsen via tjänster som Google Analytics.

Allmänt tillgänglig information
Vi kan samla in information om dig som är allmänt tillgänglig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta omfattar till exempel registrering av ditt konto, tillhandahållande av andra produkter och tjänster som du har begärt, tillhandahållande av reklamartiklar på din begäran och kommunikation med dig i samband med dessa produkter och tjänster, kommunikation och interaktion med dig samt meddelande om ändringar av tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse;
 • fullgöra en skyldighet enligt lag eller avtal;
 • skydda våra användare och tjänster från skadliga attacker
 • fullgöra våra lagstadgade skyldigheter när det gäller skatter och ekonomi, med hjälp av uppgifter som faktureringsuppgifter, fakturor och kvitton.

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och/eller med ditt samtycke.

För att ingå ett avtal eller uppfylla avtalsförpliktelser behandlar vi dina personuppgifter i följande syften:

 • för att identifiera dig;
 • för att tillhandahålla dig en tjänst eller för att skicka/erbjuda dig en produkt;
 • för att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering;
 • För att förbättra säkerheten för våra användare och tjänster.

På grund av berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka dig personliga erbjudanden* (från oss och/eller våra noggrant utvalda partners);
 • för att administrera och analysera vår kundbas (köpbeteende och historik) för att förbättra kvaliteten, variationen och tillgängligheten av de produkter/tjänster som erbjuds/försörjs;
 • att genomföra frågeformulär om kundnöjdhet;

Så länge du inte har informerat oss om annat anser vi att det är vårt legitima intresse att erbjuda dig produkter/tjänster som liknar eller är likadana som din köphistorik/ ditt surfbeteende.

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och/eller våra noggrant utvalda partners);
 • för andra ändamål som vi har begärt ditt samtycke för;
 • för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt skattelagstiftningen i vårt land.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag och/eller använda dina personuppgifter för de alternativ som föreskrivs i lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera insamlade personuppgifter och använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda uppgifter som inte omfattas av denna policy endast när de är anonymiserade. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlats in om dig så länge som det behövs för bokföring eller andra skyldigheter som härrör från lagen, men inte längre än den tidsperiod under vilken vår relation med dig är aktiv eller tills du ber oss att ta bort dina uppgifter, eller högst 5 år.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men som är förenliga med det ursprungliga syftet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta kommer vi att se till att:

 • kopplingen mellan personuppgifternas syfte, sammanhang och art är lämplig för fortsatt behandling;
 • den fortsatta behandlingen inte skulle skada dina intressen och
 • det skulle finnas lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen.

Vi kommer att informera dig om ytterligare behandling och ändamål.

Vilka andra kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personuppgifter om dig lämnas i vissa fall till våra betrodda partner för att antingen göra det möjligt att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi delar dina uppgifter med:

Våra samarbetspartners:

Avsnitt av uppgifter

Google Analytics för besöksspårning och statistisk analys av webbplatsens besökare och spårning.

Betalningar och uppgifter i vår butik

Partner för bearbetning

Tillhandahålls av Google https://analytics.google.com
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Hanteras av Greklands nationalbank, lagras inte på vår webbplats men delas med denna tredje part.

Våra affärspartner:

Dina personuppgifter sprids inte till våra eventuella affärspartners.

Anslutna tredje parter:

Vi samarbetar endast med behandlingspartner som kan garantera en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga grunder för det.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (t.ex. HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering när det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker, till exempel om någon försöker logga in på webbplatsen flera gånger från en viss IP-adress under en kort tidsperiod, dvs. 5 minuter, kan detta försök betraktas som skadligt och baserat på den typen av aktivitetsspårning kommer nästa försök att blockeras, detta tillämpas främst för att skydda resten av våra användare och tjänster.

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera informationens säkerhet. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om dataintrång inom 72 timmar efter att vi har upptäckt intrånget. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsöverträdelser och för att bistå myndigheter om överträdelser skulle inträffa. Vi är också alltid på jakt efter att välja de bästa tjänsterna i samband med dina uppgifter när det gäller datasäkerhet.

Om du har ett konto hos oss, observera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla in information från barn. Vi riktar oss inte till barn med våra tjänster.

Cookies och annan teknik som vi använder

Vi använder cookies och/eller liknande teknik för att analysera kundernas beteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla in information om användarna. Detta görs för att anpassa och förbättra din upplevelse hos oss. Du kan läsa vår detaljerade cookiepolicy här.

Du kan ta bort cookies som lagras på din dator via inställningarna i din webbläsare. Alternativt kan du kontrollera vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för att förbättra sekretessen, t.ex. optout.aboutads.info eller . youronlinechoices.com. Mer information om cookies finns på följande webbplats allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har en egen sekretesspolicy som du kan läsa här. Om du vill avstå från spårning med Google Analytics kan du besöka sidan för avstängning av Google Analytics.

Få tillgång till dina uppgifter och begära radering, rätten att bli bortglömd.

 • Du kan få tillgång till dina uppgifter via länken "Privacy Tools" på vår webbplats i sidfoten, via din e-postadress kan du hämta dina uppgifter. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på den e-postadress som anges nedan och be om en kopia av dina uppgifter.
 • Du kan radera ditt konto på samma sätt. Du kan också be vårt dataskyddsombud att radera alla dina uppgifter från våra system, men observera att vi enligt lag är skyldiga att bevara skatterelaterade uppgifter i minst fem år enligt lagens krav.
 • Som en del av vår butik kan du följa samma process som nämns ovan eller återigen be vårt dataskyddsombud att ta bort dina uppgifter från vårt system, samma rättsliga skyldigheter gäller.

Uppgifter som samlats in på webbplatsen och samtycke

 • Du kan inte skicka in ett formulär på vår webbplats om du inte uttryckligen godkänner dessa villkor, en kryssruta har införts i varje formulär på vår webbplats.
 • Du informeras om användningen av cookies när du besöker vår webbplats och tills du klickar på acceptera.
 • Du kan inte göra en beställning i vår webbutik om du inte godkänner villkoren, en kryssruta har införts i kassaprocessen på vår webbplats. 

Dataskyddsombud

Som vårt dataskyddsombud kan du kontakta följande person via e-post eller telefon för att meddela ditt behov av dina uppgifter eller för att ställa frågor som du kan ha:

Ioannis Kokkinakis
info@balos-travel.com
(+30) 28220 22900

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud inom kontorstid, måndag till fredag kl. 9-17, påsktid (Aten, Grekland).

Kontaktuppgifter

Tillsynsmyndighet

Grekiska dataskyddsmyndigheten (HDPA)
http://www.dpa.gr
Dataskyddsmyndighetens kontor:
Kifissias 1-3, 115 23 Aten, Grekland
Callcenter: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
E-post: contact@dpa.gr

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy.
Den senaste ändringen gjordes den 16 maj.th 2018